<

ลักษณะผิวและสีของแผ่นสแตนเลส แบบต่างๆ
ลักษณะสแตนเลสรูปพรรณต่างลักษณะผิวของแผ่นสแตนเลสมี 4 แบบลักษณะผิวของแผ่นสแตนเลสสี Titaniumตัวอย่างแผ่นสแตนเลสตกแต่ง ​